Exkurze do Památníku písemnictví na Moravě

Cyril a Metoděj, , Karel starší ze Žerotína, Jan Amos Komenský, Jan Blahoslav, Marie Ebner-Eschenbach, Robert Musil, Jan Skácel, Jakub Deml, František Halas, …Bible kralická, cyrilice, hlaholice, knihtisk, skriptorium, pergamen, Komenského mapa Moravy, …

Nejen s těmito osobnostmi moravské literatury, významnými tisky a důležitými termíny literární teorie se mohli naši žáci seznámit na exkurzi do Památníku písemnictví na Moravě, který se nachází v benediktinském klášteře v Rajhradě u Brna. Na naši literární pouť se čtvrtým ročníkem jsme se vydali ve středu 19. prosince 2018 a prohlídka této instituce byla znovu vynikající přípravou k maturitní zkoušce.

Žáci si prošli expozici vývoje písemnictví na Moravě od 9. do 18. století a následně si uspořádali poznatky v druhé části expozice, která se zabývala stoletím 19. a 20. Zlatým hřebem prohlídky byla návštěva zdejší klášterní knihovny, ta je nejstarší na Moravě a v jejím fondu najdeme přes 65 000 svazků.

Bc. David Miffek