Informace k talentovým zkouškám 2

MŠMT upravilo opatřením obecné povahy některé termíny spojené s talentovými zkouškami v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (a to jak pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou, tak i pro obory konzervatoří) a do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou ve školním roce 2020/2021.

Výsledky talentové zkoušky spolu s vyhlášením výsledků přijímacího řízení sdělí uchazeči ředitel školy v termínu od 5. do 15.2.2021.