Informace k talentovým zkouškám

Po celou dobu konání talentových zkoušek nadále platí zvýšená hygienická opatření tj. především povinnost nosit ochranu nosu a úst ve všech prostorách školy, dezinfikovat si ruce při vstupu do školy a v průběhu konání zkoušky. V návaznosti na krizové opatření je do prostor školy  zakázán vstup třetím osobám, které nekonají přijímací zkoušku tj. hlavně rodičům a zákonným zástupcům uchazečů o studium, k čekání na děti je však  možné využít vestibul školy.

Pro potřeby parkování bude k dispozici boční parkoviště vpravo od čelní strany budovy, které bude otevřené.