Maturity – základní informace

Pozor, pozor! Všem žákům maturitního ročníku! Pozor, pozor!

Stejně jako loni, i v tomto školním roce naši školu čekají maturitní zkoušky žáků 4. ročníku. Maturitní zkouška se bude skládat jednak z ústní části a jednak z maturitní práce, kterou žák vypracuje samostatně, přičemž má možnost svou práci konzultovat s vyučujícími, kteří mu rádi pomohou/poradí.

Základní informace k maturitním zkouškám najdete zde:

Informace k maturitním pracím pak najdete zde: