Souhrnné výsledky talentových zkoušek

Souhrnné výsledky talentových zkoušek

1. termínu 1. kola talentových zkoušek se dne 5. ledna 2018 zúčastnilo 45 žáků.

Obor 82-41-M/05 Grafický design – nevykonal(-a) 1 žák(-yně)

Obor 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – vykonali všichni žáci

Obor 82-41-M/17 Multimediální tvorba – nevykonal(-a) 1 žák(-yně)

 

2. termín 1. kola talentových zkoušek se konal ve středu 10. ledna 2018.

Zúčastnilo se celkem 6 žáků, všichni tito žáci vykonali talentovou zkoušku úspěšně.

 

3. termín talentových zkoušek se konal v úterý 13. února 2018.

Zúčastnili se celkem 3 žáci, dva z nich vykonali talentovou zkoušku úspěšně.