Ikona oboru

 Design oděvů a interiéru

 

Absolvent oboru design oděvů je připraven uplatnit se jako samostatný tvůrčí nebo technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na design a realizaci oděvu. Uplatní se především v oblasti navrhování a realizace oděvních modelů a interiérů jako samostatný návrhář , nebo v oděvních firmách a živnostech, případně navrhování a tvorby historických a scénických kostýmů pro divadlo,film, televizi apod.

 

Délka a forma vzdělávání
4 roky v denní formě vzdělávání

Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace
Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá z předmětů: český jazyk a literatura, angličtina nebo matematika, dějiny výtvarné kultury, technologie a praktická maturitní zkouška.