Ikona oboru

 Design oděvů a interiéru

 

Absolvent oboru design oděvů je připraven uplatnit se jako samostatný tvůrčí nebo technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na design a realizaci oděvu. Uplatní se především v oblasti navrhování a realizace oděvních modelů a interiérů jako samostatný návrhář , nebo v oděvních firmách a živnostech, případně navrhování a tvorby historických a scénických kostýmů pro divadlo,film, televizi apod.

 

Délka a forma vzdělávání

4 roky v denní formě vzdělávání

 

Dosažený stupeň vzdělání

Střední vzdělání ukončené státní maturitní zkouškou (bez povinné maturity z matematiky)

 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá z předmětů: český jazyk a literatura, angličtina nebo matematika, dějiny výtvarné kultury, technologie a praktická maturitní zkouška.

 

Zdravotní omezení

Studium tohoto oboru není vhodné pro žáky se závažným onemocněním horních končetin znemožňujícím jemnou motoriku; s chronickým onemocněním kůže a spojivek, včetně alergických onemocnění (v praktickém vyučování nelze vyloučit kontakt kůže s alergizujícími látkami – barvy, laky, ředidla, fixační materiály,…); s poruchami vidění, zorného pole a barvocitu; se závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů (práce se zařízeními v grafických a šicích dílnách a ateliérech, počítačových učebnách).