Ikona oboru

Klasická a počítačová ilustrace

 

Absolvent oboru grafický design je připraven uplatnit se v různých oblastech širokého spektra činností v rámci propagace, designu, počítačové grafiky, užité grafiky ilustrace klasické i počítačové, interiérového designu, reklamy i knižní kultury. Konkrétní oblast jeho uplatnění vyplývá ze zaměření odborné přípravy ve školním vzdělávacím programu. Může se jednat např. o užitou grafiku, práce související s předtiskovou přípravou, webdesign, počítačovou kresbu a ilustraci, aranžérskou tvorbu, výstavnictví, různé redakční práce apod. Příslušné činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v grafických studiích, reklamních agenturách, architektonických ateliérech, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích a polygrafických firmách apod.

 

Délka a forma vzdělávání

4 roky v denní formě vzdělávání

 

Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání ukončené státní maturitní zkouškou (bez povinné maturity z matematiky)

 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá z předmětů: český jazyk a literatura, angličtina nebo matematika, dějiny výtvarné kultury, technologie a praktická maturitní zkouška.

 

Zdravotní omezení

Studium tohoto oboru není vhodné pro žáky se závažným onemocněním horních končetin znemožňujícím jemnou motoriku; s chronickým onemocněním kůže a spojivek, včetně alergických onemocnění (v praktickém vyučování nelze vyloučit kontakt kůže s alergizujícími látkami – barvy, laky, ředidla, fixační materiály,…); s poruchami vidění, zorného pole a barvocitu; se závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů (práce se zařízeními v grafických dílnách a ateliérech, počítačových učebnách).