Ikona oboru

Multimediální tvorba

Multimédia, animace a design

Absolventi se mohou uplatnit při produkci multimediální tvorby, počítačových her, počítačové animace, statické i animované prostorové reality, filmových klipů, webových stránek, tiskových materiálů, multimediálních výukových prezentacích apod. Možnými uplatněními absolventů jsou grafik, designér , počítačový animátor ,pomocný kameraman, specialista videozáznamu, vrchní osvětlovač,  snímač triků, promítač, režisér, asistent režie,inspicient, zvukař, mistr zvuku, osvětlovač, mistr osvětlení, specialista videozáznamu, produkční, programový a kulturně výchovný pracovník atd.

Délka a forma vzdělávání
4 roky v denní formě vzdělávání

Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace
Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Učební plán

Stáhněte si přihlášku a začněte studovat na naší škole. Stáhnout přihlášku Ikona přihlášky