Ikona oboru

Multimédia, animace a design

 

Absolventi se mohou uplatnit při produkci multimediální tvorby, počítačových her, počítačové animace, statické i animované prostorové reality, filmových klipů, webových stránek, tiskových materiálů, multimediálních výukových prezentacích apod. Možnými uplatněními absolventů jsou grafik, designér, počítačový animátor, pomocný kameraman, specialista videozáznamu, vrchní osvětlovač, snímač triků, promítač, režisér, asistent režie, inspicient, zvukař, mistr zvuku, osvětlovač, mistr osvětlení, specialista videozáznamu, produkční, programový a kulturně výchovný pracovník atd.

 

Délka a forma vzdělávání
4 roky v denní formě vzdělávání

Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace
Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá z předmětů: český jazyk a literatura, angličtina nebo matematika, dějiny výtvarné kultury, technologie a praktická maturitní zkouška.