Ikona oboru

Multimédia, animace a design

 

Absolventi se mohou uplatnit při produkci multimediální tvorby, fotografií, počítačových her, počítačové animace, statické i animované prostorové reality, filmových klipů, webových stránek, tiskových materiálů, multimediálních výukových prezentacích apod. Možnými uplatněními absolventů jsou grafik, designér, fotograf, počítačový animátor, pomocný kameraman, specialista videozáznamu, vrchní osvětlovač, snímač triků, promítač, režisér, asistent režie, inspicient, zvukař, mistr zvuku, osvětlovač, mistr osvětlení, specialista videozáznamu, produkční, programový a kulturně výchovný pracovník atd.

 

Délka a forma vzdělávání

4 roky v denní formě vzdělávání

 

Dosažený stupeň vzdělání

Střední vzdělání ukončené státní maturitní zkouškou (bez povinné maturity z matematiky)

 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá z předmětů: český jazyk a literatura, angličtina nebo matematika, dějiny výtvarné kultury, technologie a praktická maturitní zkouška.

 

Zdravotní omezení

Studium tohoto oboru není vhodné pro žáky se závažným onemocněním horních končetin znemožňujícím jemnou motoriku; s chronickým onemocněním kůže a spojivek, včetně alergických onemocnění (v praktickém vyučování nelze vyloučit kontakt kůže s alergizujícími látkami – barvy, laky, ředidla, fixační materiály,…); s poruchami vidění, zorného pole a barvocitu; se závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů (práce se zařízeními v grafických dílnách a ateliérech, počítačových učebnách).