Exkurze „klauzury fakulty umění Ostravské univerzity“

Reportáž z exkurze na FU OSU a galerie PLATO

Ve čtvrtek 2. února, na závěr prvního pololetí, jsme pro studenty 2. a 3. ročníku SŠUŘ oboru
Grafický design připravili exkurzi na výtvarnou část Fakulty umění Ostravské univerzity a do
městské galerie PLATO.

Využili jsme možnosti veřejně přístupných obhajob klauzur a návštěvu pojali jako prohlídku
výtvarných prací a prostor školy. V přízemí budovy na ulici Podlahova 3 v Mariánských Horách se naší velké skupiny ujala asistentka ateliéru grafiky MgA. Andrea Uváčiková Ph.D. a přiblížila nám chod katedry a ukázala veškeré vybavení.

V jednotlivých dílnách jsme viděli grafické lisy na tisk z výšky, hlubotiskové lisy, tzv. naprašovací skříň na akvatintu i lis a vybavení pro litografii. Ve sklepních prostorách jsme si mohli prohlédnout kvalitně vybavenou serigrafickou (sítotiskovou) dílnu využívanou i pro mezinárodní workshopy.

V ateliéru kresby jsme narazili na právě probíhající konzultace. I přesto se nám vedoucí oboru
docent Josef Daněk ochotně věnoval a krátkou přednáškou motivoval naše studenty ke studiu na
vysoké škole. Přesahy klasické techniky jsme mohli vidět například na velkoformátových
závěsných „vyšívaných” kresbách.

Nakonec jsme se dostali i na obor malby, kde nám jednotlivé ateliéry zpřístupnil bývalý děkan
fakulty a vedoucí „Malby II” docent František Kowolowski. Představil nám nejlepší práce zimního
semestru a zodpověděl dotazy s informacemi o přijímacích zkouškách.

Všude jsme se setkali se vřelým přijetím a inspirativním prostředím. Případným zájemcům
o studium byla doporučena osobní konzultace nad ukázkou vlastních výtvarných prací. Kontakty
na jednotlivé pedagogy a další informace o studiu najdete na stránkách fakulty https://fu.osu.cz.

Poté jsme se přesunuli do městské galerie současného umění v Ostravě, kde jsme se občerstvili v místní kavárně a nahlédli do knihovny a čítárny, která je otevřena každému, kdo si chce prohloubit znalosti o umění a příbuzných oborech. Obsahuje přes 5 000 českých a zahraničních publikací a časopisů. Také jsme si prošli ukázku klauzurních prací na téma „Text forma funkce” a návštěvu zakončili společnou
fotkou v kině, které je originálním promítacím sálem s lehátky a polštáři namísto sedaček.

Autorky článku: Mgr. Lenka Kudělová, Mgr. Silvia Kaňka Straková, MgA. Markéta Vlčková