Školní firma MINT Creative

Napřed školní redakce a teď další velká novinka: máme školní firmu! O co jde? Přečtěte si..

Tramtadadá! Je to tak, naše škola má školní firmu. O co jde? Je to projekt, který jsme delší dobu promýšleli a nakonec jsme se do něj rozhodli pustit přímo po hlavě. Základním cílem je umožnit našim šikovným žákům získat reálné zkušenosti z fungování firmy a to formou placené brigády. Díky tomu budou lépe připraveni do praxe a snadněji najdou uplatnění na trhu práce.

Naše školní firma se jmenuje MINT Creative (mintcreative.cz) a nabízí kreativní služby pro firmy i kurzy pro veřejnost. Její konkurenční výhodou jsou svěží nápady mladých tvůrců a nízká cena, která zohledňuje málo zkušenosti.

Členy školní firmy se mohou stát pouze plnoletí žáci třetího a čtvrtého ročníku libovolného oboru s prokazatelným zájmem o studovaný obor. Aktuálně má školní firma tři členy: slečna Štěpánová (3. GD) řeší projektové řízení a obchod, slečna Marcinková (3. GD) tvoří působivou grafiku a pan Kaczmarz (3. MT) má na starost digitální a motion projekty. Supervize a funkce umělecké ředitelky se ujala paní učitelka Krausová a garantem celého projektu je pan Slaný. Kromě toho spolupracujeme s Boys4Media – panem Tichopádem a panem Johnsonem (3. MT), kteří nám pomáhají s foto a video projekty.

Díky technickému zázemí školy a dohledu dvou zkušených lidí z oboru máme ty nejlepší předpoklady dokončit každou naši práci v perfektní kvalitě. Umíme tvořit různou grafiku (loga, obaly, reklamní letáky/plakáty, katalogy, ilustrace) a taky umíme fotit a natáčet videa.

Neúčtujeme moc a všechny naše příjmy jdou na odměny pro členy firmy a na vybavení či projekty pro žáky školy. A ano, fungujeme po celý rok, tedy i během prázdnin. Takže jestli uvažujete o nějaké spolupráci – dejte nám vědět. A pokud nás můžete doporučit svým známým budeme jen rádi.

Více informací a další referenčního projekty najdete na www.mintcreative.cz

Autor: Petr Slaný