Třetí dimenze

Beseda o 3D technologiích a 3D tisku.

V rámci studia na naší škole se již někteří studenti setkali s 3D grafikou, a jelikož 3Déčka není nikdy dost, máme pro studenty z 3.MT připravenou besedu s názvem Třetí dimenze, která vám vše okolo 3D grafiky ještě více objasní! Dovíte se něco o historii a vývoji 3D tisku, reverzním inženýrství a technikách digitalizace fyzických modelů.