Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 21. listopadu 2018 se i naše škola zapojila do 45. ročníku Olympiády v českém jazyce, kterou pořádá Národní institut pro další vzdělávání MŠMT. Do školního kola se celkem zapojilo 13 žáků ze všech ročníků. Čekal je gramatický test a následně slohový úkol na zadané téma, ten měli zpracovat formou prózy.

Dva nejúspěšnější řešitelé postoupí do okresního kola, které se uskuteční na konci ledna 2019.

Všem zúčastněným děkujeme!

Bc. David Miffek