• Informace pro studenty

Rozvrh hodin

Dokumenty pro žáky ke stažení

 Manuál formální úpravy písemných prací

Maturitní zkoušky

Sdělení MŠMT k termínům Státní maturitní zkoušky ke stažení zde.

Veškeré informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2019-2020 (termíny, témata, …) naleznete zde.

Maturitní otázky:

Maturitní práce:

Kritéria hodnocení ústní profilové maturitní zkoušky z DVK – platí pro všechny obory vzdělání (zveřejněno 12. 11. 2019)

  • Seznam literatury k maturitě zde

Další informace

Organizace školního roku 2019/2020