Kristýna Krausová

Figurální kresba, Ilustrace, Počítačová grafika