Petr Slaný

Informační a komunikační technologie, 2D grafika