Zdenek Pala

Dějiny výtvarné kultury, Technologie, Praktická cvičení