O naší škole…

Střední škola uměleckých řemesel, s. r. o. zahájila svou činnost v Ostravě 1. září 1994.

První absolventi opustili školu v roce 1998, a to již s výraznými úspěchy ve svém oboru. Naše škola si klade za cíl vytvoření atmosféry důvěry a vzájemného respektu, kdy se naprostá většina studentů, ale i učitelů, bude cítit ve škole dobře. Nejsme školou velikou, ale takovou, kde se všichni znají a vyučující mají možnost individuálního přístupu ke všem studentům. K tomu všemu napomáhají i špičkově vybavené odborné učebny pro všechny vyučované obory (počítačové učebny, ateliér, učebny grafiky, šití i výtvarné učebny).

Vychováváme žáky jednotlivých oborů k profesionálnímu zvládnutí vyučovaných uměleckých i všeobecně vzdělávacích předmětů. Všechny vyučované obory jsou ukončeny maturitní zkouškou. Ta se skládá z předmětů: český jazyk a literatura, angličtina nebo matematika, dějiny výtvarné kultury, technologie a praktická maturitní zkouška.

Na našich stránkách naleznete všechny potřebné informace o studijních oborech, přijímacím řízení, plánovaných i uskutečněných akcích apod. V sekci galerie je také mnoho fotek výtvarných prací našich studentů, prostředí školy, fotky z různých školních zájezdů a akcí.

 

Studium na SŠUŘ

Škola vychovává žáky jednotlivých oborů k profesionálnímu zvládnutí vyučovaných uměleckých i všeobecně vzdělávacích předmětů.

Našim žákům jsme schopni zprostředkovat ubytování ve školském zařízení – Domově mládeže, Krakovská ul. v Ostravě – Hrabůvce. Počet ubytovaných žáků představuje asi 4 % z celkového počtu žáků. Dostupnost je 6 minut autobusem nebo tramvají (MHD Ostrava), případně 20 minut pěšky. Stravování žáků je smluvně zajištěno v jídelně Základní školy Kpt. Vajdy v Ostravě – Zábřehu, která je vzdálena 7 minut chůze od školy.