Den Zdraví

7. 4. 2022 jsme si připomněli, že umět zachránit zdraví své nebo jiných lidí je užitečná dovednost a že nikdy nevíte, kdy se to může hodit.

Kurz SEBEOBRANY

Naše spolužačka Daniela Uherková se odhodlala naučit nás základům sebeobrany. Ze své vlastní iniciativy nás obohatila o:

  • pár snadných chvatů k vyproštění i k obraně,
  • techniky, jak se bránit při slovním obtěžování,
  • a jak reagovat, když se útočník snaží o fyzický kontakt.

Kurz zakončila praktickou částí, kdy jsme si mohli sami zkusit nové dovednosti.

Kurz PRVNÍ POMOCI

Po kurzu sebeobrany je taktéž vhodné si připomenout základy první pomoci. S tím nám pomohla příjemná paní Štolfová, která nám objasnila, jak se zachovat, když se ocitneme například u nehody.

Společně zopakovali telefonní čísla, zásady první pomoci, jak poskytnout první pomoc v různých situacích a vyzkoušeli jsme si nastavení zraněného do stabilizované polohy.

Fotky:

Autor: Petra Javorková