Dny otevřených dveří

Zaujal vás některý z oborů? Navštivte nás osobně během dne otevřených dveří. Nahlédněte do našich učeben a ateliérů, prohlédněte si naše vybavení a zeptejte se na vše, co vás o naší střední škole zajímá.

Termíny dnů otevřených dveří:

 • 7. 10. 2022 od 14:30 do 17:30
 • 21. 10. 2022 od 14:30 do 17:30
 • 18. 11. 2022 od 14:30 do 17:30

Chcete vlastní termín? Zavolejte nám na číslo +420 602 438 013 a domluvíme se.

Přijímací řízení

Jste již rozhodnutí? Podívejte se na to, co vás v přijímacím řízení čeká. Níže zjistíte, z čeho se zkoušky skládají, jaký máme systém hodnocení a všechny další důležité informace, které potřebujete vědět.

Přihláška a motivační dopis

Přihláška je jednotný formulář od MŠMT, který je třeba vyplnit a nechat si potvrdit na vaší základní škole. Přihlášku je nutné podat nejpozději do 30. listopadu a součástí přihlášky je také lékařský posudek o tom, zda můžete studovat v prostředí, v němž se pracuje s barvami, blikajícími světly a podobně.

Kromě nezbytných formalit v přihlášce ke studiu nás dále zajímá, proč jste si vybrali právě tento obor a co vás na něm fascinuje. Napište nám tedy prosím motivační dopis. Uveďte v něm své dosavadní zkušenosti s oborem, případně zmiňte tvůrce, které obdivujete, a rovněž popište svou představu o budoucí kariéře.

Přihlášku i formulář pro lékaře najdete zde:

Přípravný kurz, 2. kurz (naplněno)

Chystáte se na střední uměleckou školu a chcete zvýšit své šance, že budete přijati? Pak neváhejte a zúčastněte se kurzu, který vám pomůže připravit se na talentovou zkoušku u nás nebo i jinde!

Kurz probíhá v pátky od 4. listopadu do 16. prosince 2022, vždy od 14:30 do 16:55 v budově školy v Ostravě-Zábřehu. Docházet k nám budete tedy 7 týdnů a celkem s námi strávíte 21 vyučovacích hodin, během kterých si vytvoříte perfektní domácí práce a naučíte se, jak zvládnout talentovou zkoušku.

Kurz stojí 2 100 Kč za osobu a maximální počet účastníků je 20. Na přípravný kurz je třeba se přihlásit. Přihlášku níže si prosím stáhněte, vyplňte a vyfocenou/naskenovanou nám ji pošlete na e-mail: skola@ssur.cz. Cenu za přípravný kurz zaplatíte hotově 4. listopadu 2022. Upozorňujeme, že kurz se bude konat jedině v případě, že se přihlásí alespoň 10 účastníků. (První kurz byl naplněn, aktuálně se lze přihlásit na druhý kurz ve stejném čase.)

Přípravný workshop (naplněno)

Přípravný workshop je dobrovolný jednodenní kurz, během kterého si, pod vedením našich pedagogů, vytvoříte přímo v budově naší školy 2 práce, které následně můžete prezentovat v průběhu talentových zkoušek jako domácí práce. Nacvičíte si tak práce pro talentovou zkoušku a budete mít také možnost popovídat si s vyučujícími o svých dalších domácích pracích.

Workshop stojí 1 000 Kč za osobu, trvá 7 hodin, je určen uchazečům, kteří podali přihlášku. Jeho kapacita je maximálně 30 účastníků.

Na přípravný workshop je třeba se přihlásit. Přihlášku níže si prosím stáhněte, vyplňte a přiložte k přihlášce ke studiu. Cenu za přípravný workshop zaplatíte hotově v den konání workshopu. Upozorňujeme, že workshop se bude konat jedině v případě, že se přihlásí alespoň 10 účastníků.

Talentová zkouška

Talentová zkouška se skládá ze dvou částí. První je práce, kterou sami vytvoříte u nás ve škole. Budou u toho naši učitelé a budou sledovat váš postup. Občas poradí, ale v hlavní roli bude váš talent. Při hodnocení bude mít právě tato práce nejvyšší váhu.

Jakou práci budete vytvářet:

Pro obor Grafický design bude zkušební prací kresba zátiší u oboru Multimediální tvorba kresba geometrického objektu. Obojí bude kresleno tužkou nebo progresem na formát A3. Výtvarné potřeby i papír budete mít u nás již připraveny.

Co si vzít s sebou:

 • doklad totožnosti,
 • domácí práce (viz níže),
 • blok a propisku,
 • nabitý mobilní telefon,
 • svačinu a pití (k dispozici je mikrovlnka a rychlovarná konvice).

Domácí práce:

Domácí práce jsou druhou částí talentové zkoušky. Jde o práce, které jste tvořili dříve v rámci ZŠ, ZUŠ nebo prostě doma. Uchazeč o studium oboru Grafický design přinese tyto práce: Kresba architektury – tužka, Kresba zvířete – tužka, Kresba portrétu – tužka a 2 práce vlastní tvorby – libovolné téma a technika. Uchazeč o studium oboru Multimediální tvorba přinese tyto práce: Fotografie architektury, Fotografie zvířete v pohybu, Kresba stylizované figury (postavičky) – tužka a 2 práce vlastní tvorby – libovolné téma a počítačová technika (2D počítačová grafika, 3D grafika, video, animace). První tři práce musí mít formát přesně A3 a dvě volné práce mohou být předloženy fyzicky i na USB. Jak a kdy nám poslat domácí práce se dozvíte v dokumentu Informace k přijímacímu řízení výše.

Jak to bude probíhat:

 • Přihlášení uchazeči dostanou do 12. 12. 2022 registrační číslo e-mailem. Toto číslo si prosím dobře uschovejte, protože vás bude provázet celým přijímacím řízením: označíte jím svou práci a bude sloužit i k vaší identifikaci, jakmile zveřejníme počet bodů na webu naší školy.
 • Usadíte se v učebně a po oficiálním zahájení zkoušek se pustíte do své práce nebo do prezentace vašich domácích prací.
 • V polovině dne se skupiny vymění – ti, co kreslili půjdou prezentovat a ti co prezentovali půjdou kreslit.
 • Jakmile skončíte s oběma aktivitami, můžete zavolat rodičům, aby si vás vyzvedli.

Co a jak hodnotíme

V přijímacím řízení používáme bodování. Maximální počet bodů, které můžete získat, je 75 a pro úspěšné složení zkoušek potřebujete alespoň 35 bodů. Jednotlivé body získáváte za následující věci:

Vysvědčení ze 7. a 8. třídy:
U vysvědčení hodnotíme průměr známek a můžete za ně získat až 15 bodů. Bodujeme takto:

 • Průměr známek 1,0: 15 bodů
 • Průměr známek 1,1: 15 bodů
 • Průměr známek 1,2: 14 bodů
 • Průměr známek 1,3: 13 bodů
 • Průměr známek 1,4: 12 bodů
 • Průměr známek 1,5: 11 bodů
 • Průměr známek 1,6: 10 bodů
 • Průměr známek 1,7: 9 bodů
 • Průměr známek 1,8: 8 bodů
 • Průměr známek 1,9: 7 bodů
 • Průměr známek 2,0: 6 bodů
 • Průměr známek 2,1: 5 bodů
 • Průměr známek 2,2: 4 bodů
 • Průměr známek 2,3: 3 body
 • Průměr známek 2,4: 2 body
 • Průměr známek 2,5: 1 body
 • Průměr známek 2,6 až 5,0: 0 bodů

5 domácích prací:
U domácích prací se zaměřujeme na jejich nápad a pečlivost provedení. Maximum bodů, které za ně můžete získat, je 25. Bodujeme následovně:

 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 1,0–1,5: 25 bodů
 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 1,6–2,0: 20 bodů
 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 2,1–2,5: 15 bodů
 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 2,6–3,0: 10 bodů
 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 3,1–5,0: 0 bodů

Školní práce:
Práce, kterou vytvoříte ve škole během talentových zkoušek, vám může vynést nejvíce bodů. Hodnotíme u ní úroveň jejího zpracování a pečlivost provedení. Za práci můžete získat až 35 bodů. Práci bodujeme takto:

 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 1,0–1,5: 35 bodů
 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 1,6–2,0: 25 bodů
 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 2,1–2,5: 20 bodů
 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 2,6–3,0: 15 bodů
 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 3,1–5,0: 0 bodů


Výsledek:
Všechny body nakonec sečteme a jednotlivé uchazeče v každém oboru seřadíme podle dosaženého počtu bodů od nejvyššího počtu po nejnižší. Výsledky přijímacího řízení, tedy celkový počet bodů získaných v talentových zkouškách, zveřejníme na webu školy v anonymizované podobě (své hodnocení najdete pod číslem, které jste dostali na začátku talentových zkoušek). Samotné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pak obdržíte následně poštou.

Přijetí a odvolání

Přijetí:
Dostali jste od nás rozhodnutí o přijetí? Gratulujeme! Teď už stačí jen nejpozději do 10 pracovních dnů přijít společně se zákonným zástupcem k nám do školy a přinést zápisový lístek (získáte jej na vaší základní škole) a doklad totožnosti. Během krátkého setkání vše zkontrolujeme, podepíšeme smlouvu o studiu a zařadíme vás do třídy.

Tím jsou formality u konce a vy se můžete začít těšit na nový začátek a nové kamarády. Budete nadšení. Uvidíte.


Odvolání:
Nebyli jste přijati? Nezoufejte. Občas se může stát, že i když jste talentové zkoušky vykonali úspěšně (získali jste alespoň 35 bodů), jiní uchazeči zkrátka dostali více bodů, a vy jste zůstali takzvaně „pod čarou“. Ještě ale máte šanci se k nám dostat, a to díky odvolání.

Podat odvolání má tím větší smysl, čím blíže této pomyslné čáře jste. Může se totiž stát, že někteří uchazeči z čela tabulky ke studiu nenastoupí. V takovém případě kontaktujeme další uchazeče, a to podle nejvyššího dosaženého počtu bodů. A můžeme tak vzít i vás.

Jak odvolání napsat?
V odvolání uveďte své jméno, název oboru, na který se hlásíte, a důvody, proč odvolání podáváte.

Odvolání je třeba doručit v písemné podobě do rukou ředitelky školy, a to do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí, a to buď osobně nebo poštou (to platí i pro variantu, že odvolání podáte na poštu v poslední den lhůty). Lhůtu je nutno dodržet – opožděně podané odvolání je ředitelka nucena zamítnout. Budete-li dokument posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně, ideálně i s dodejkou. Získáte tak jistotu, že dopis byl doručen.