Přijímačky

Přijímačky krok za krokem. Od přihlášek přes talentové zkoušky až po zápisový lístek. Co, kdy, kde a jak.

Dny otevřených dveří

Zaujal vás některý z oborů? Navštivte nás osobně během dne otevřených dveří. Nahlédněte do našich učeben a ateliérů, prohlédněte si naše vybavení a zeptejte se na vše, co vás o naší střední škole zajímá.

Termíny dnů otevřených dveří:

 • 1. 10. 2021 od 14:15 do 17:30
 • 15. 10. 2021 od 14:15 do 17:30

Chcete vlastní termín? Zavolejte nám na číslo +420 602 438 013 a domluvíme se.

Přijímací řízení

Jste již rozhodnutí? Podívejte se na to, co vás v přijímacím řízení čeká. Níže zjistíte, z čeho se zkoušky skládají, jaký máme systém hodnocení a všechny další důležité informace, které potřebujete vědět.

Přihláška a motivační dopis

Přihláška je jednotný formulář od MŠMT, který je třeba vyplnit a nechat si potvrdit na vaší základní škole. Přihlášku je nutné podat nejpozději do 30. listopadu. Součástí přihlášky je také lékařský posudek o tom, zda můžete studovat v prostředí, v němž se pracuje s barvami, ředidly a podobně.

Kromě nezbytných formalit v přihlášce ke studiu nás dále zajímá, proč jste si vybrali právě tento obor a co vás na něm fascinuje. Napište nám tedy prosím motivační dopis. Uveďte v něm své dosavadní zkušenosti s oborem, případně zmiňte umělce, které obdivujete, a rovněž popište svou představu o budoucí kariéře.

Přihlášku i formulář pro lékaře najdete zde:

Přípravný workshop

Přípravný workshop je dobrovolný jednodenní kurz, během kterého si vyzkoušíte, jaké to je studovat na naší škole. Pod vedením našich pedagogů vytvoříte přímo na místě dvě práce z oboru, na který se hlásíte. Obě následně můžete prezentovat v průběhu talentových zkoušek, a získat tak body navíc. K tvorbě využijete školní techniku a pomůcky. Budete mít také možnost popovídat si s vyučujícími o svých domácích pracích.

Workshop stojí 1 000 Kč, trvá 7 hodin, je určen uchazečům, kteří podali přihlášku, a jeho kapacita je maximálně 45 účastníků (15 na každý obor).

Na přípravný workshop je třeba se přihlásit. Přihlášku níže si prosím stáhněte, vyplňte a přiložte k přihlášce ke studiu. Cenu za přípravný workshop zaplatíte hotově v den konání workshopu. Upozorňujeme, že workshop se bude konat jedině v případě, že to protiepidemiologická nařízení umožní.

Talentová zkouška

Talentová zkouška se skládá ze dvou prací, které sami vytvoříte u nás ve škole. Budou u toho naši výtvarníci a budou sledovat váš postup. Občas poradí, ale v hlavní roli bude váš talent. Při hodnocení budou mít právě tyto dvě práce nejvyšší váhu.

Jaké práce budete vytvářet:

První prací bude kresba busty (sádrová hlava) a druhou prací bude kresba zátiší. Obojí bude kresleno uhlem nebo progresem na formát A2. Výtvarné potřeby i papír budete mít u nás již připraveny.

Co si vzít s sebou:

 • doklad totožnosti,
 • domácí práce (viz níže),
 • blok a propisku,
 • nabitý mobilní telefon,
 • svačinu a pití (k dispozici je mikrovlnka a rychlovarná konvice).

Domácí práce:

Domácí práce jsou práce, které jste tvořili dříve v rámci ZŠ, ZUŠ nebo prostě doma. Pět z nich musí být kresby nebo malby a dalších pět prací může být zpracováno libovolně – fotografie, video, 3D grafika, počítačová grafika či animace.

Jak to bude probíhat:

 • Po příchodu do naší školy obdržíte číslo. To si prosím dobře uschovejte, protože vás bude provázet celým přijímacím řízením: označíte jím své domácí práce a bude sloužit i k vaší identifikaci, jakmile zveřejníme počet bodů na webu naší školy.
 • Usadíte se v učebně a po oficiálním zahájení zkoušek se pustíte do své první práce (papír i další výtvarný materiál dostanete na místě).
 • Mezitím si vybereme vaše domácí práce a předáme je kolegům výtvarníkům k ohodnocení.
 • Po obědě vás čeká druhá práce.
 • Jakmile skončíte, vrátíme vám domácí práce a vy můžete zavolat rodičům, aby si vás vyzvedli.

Co a jak hodnotíme

V přijímacím řízení používáme bodování. Maximální počet bodů, které můžete získat, je 100 a pro úspěšné složení zkoušek potřebujete alespoň 40 bodů. Jednotlivé body získáváte za následující práce a aktivity:

Vysvědčení ze 7. a 8. třídy:
U vysvědčení hodnotíme průměr známek a můžete za ně získat až 15 bodů. Bodujeme takto:

 • Průměr známek 1,0: 15 bodů
 • Průměr známek 1,1: 15 bodů
 • Průměr známek 1,2: 14 bodů
 • Průměr známek 1,3: 13 bodů
 • Průměr známek 1,4: 12 bodů
 • Průměr známek 1,5: 11 bodů
 • Průměr známek 1,6: 10 bodů
 • Průměr známek 1,7: 9 bodů
 • Průměr známek 1,8: 8 bodů
 • Průměr známek 1,9: 7 bodů
 • Průměr známek 2,0: 6 bodů
 • Průměr známek 2,1: 5 bodů
 • Průměr známek 2,2: 4 bodů
 • Průměr známek 2,3: 3 body
 • Průměr známek 2,4: 2 body
 • Průměr známek 2,5: 1 body
 • Průměr známek 2,6 až 5,0: 0 bodů

10 domácích prací:
U domácích prací se zaměřujeme na jejich nápad a čistotu provedení. Maximum bodů, které za ně můžete získat, je 25. Bodujeme následovně:

 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 1,0–1,5: 25 bodů
 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 1,6–2,0: 20 bodů
 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 2,1–2,5: 15 bodů
 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 2,6–3,0: 10 bodů
 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 3,1–5,0: 0 bodů

2 školní práce:
Dvě práce, které vytvoříte ve škole během talentových zkoušek, vám mohou vynést nejvíce bodů. Hodnotíme u nich úroveň jejich zpracování a čistotu provedení. Ke každé práci přistupujeme samostatně – za každou z nich můžete získat až 30 bodů, celkem tedy za obě práce až 60 bodů. Každou práci bodujeme takto:

 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 1,0–1,5: 30 bodů
 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 1,6–2,0: 25 bodů
 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 2,1–2,5: 20 bodů
 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 2,6–3,0: 15 bodů
 • Průměr známek 3 hodnotitelů: 3,1–5,0: 0 bodů


Výsledek:
Všechny body nakonec sečteme a jednotlivé uchazeče v každém oboru seřadíme podle jejich úspěšnosti. Výsledky přijímacího řízení, tedy celkový počet bodů získaných v talentových zkouškách, zveřejníme na webu školy v anonymizované podobě (své hodnocení najdete pod číslem, které jste dostali na začátku talentových zkoušek). Samotné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pak obdržíte následně poštou.

Přijetí a odvolání

Přijetí:
Dostali jste od nás rozhodnutí o přijetí? Gratulujeme! Teď už stačí jen nejpozději do 10 pracovních dnů přijít společně se zákonným zástupcem k nám do školy a přinést zápisový lístek (získáte jej na vaší základní škole) a doklad totožnosti. Během krátkého setkání vše zkontrolujeme, podepíšeme smlouvu o studiu a zařadíme vás do třídy.

Tím jsou formality u konce a vy se můžete začít těšit na adaptační plenér. O co jde? Jedná se o víkendový pobyt pro žáky prvního a druhého ročníku, během kterého se seznámíte se svými novými spolužáky, zahrajete si společenské hry a také budete kreativně tvořit. Plenér stojí do 1 000 Kč, a přestože účast na něm je čistě dobrovolná, doporučujeme na tuto akci vyrazit. Budete nadšení. Uvidíte.


Odvolání:
Nebyli jste přijati? Nezoufejte. Občas se může stát, že i když jste talentové zkoušky vykonali úspěšně (získali jste alespoň 40 bodů), jiní uchazeči zkrátka dostali více bodů, a vy jste zůstali takzvaně „pod čarou“. Ještě ale máte šanci se k nám dostat, a to díky odvolání.

Podat odvolání má tím větší smysl, čím blíže této pomyslné čáře jste. Ne všichni uchazeči z čela tabulky k nám totiž nastoupí. V takovém případě bereme další uchazeče, a to podle nejvyššího dosaženého počtu bodů. A můžeme tak vzít i vás.

Jak odvolání napsat?
V odvolání uveďte své jméno, název oboru, na který se hlásíte, a důvody, proč odvolání podáváte.

Odvolání je třeba doručit v písemné podobě do rukou ředitelky školy, a to do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí, a to buď osobně nebo poštou (to platí i pro variantu, že odvolání podáte na poštu v poslední den lhůty). Lhůtu je nutno dodržet – opožděně podané odvolání je ředitelka nucena zamítnout. Budete-li dokument posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně, ideálně i s dodejkou. Získáte tak jistotu, že dopis byl doručen.