Mapa k maturitě

Už je to tady: čtvrťák a s ním nevyhnutelně spojené maturity. Na Střední škole uměleckých řemesel se závěrečné zkoušky skládají ze tří částí – z maturitní práce a její obhajoby, dále z didaktických testů a nakonec z ústní zkoušky.

Abychom tě k maturitě pustili, musíš mít hotovou maturitní práci a uzavřenou klasifikaci za 4. ročník. Pak už stačí následovat tyto kroky:

1. krok: Maturitní témata

Na tomto místě najdeš maturitní témata a tvým úkolem teď bude si je zpracovat do konce prosince. A začít se učit. Že se to zdá moc brzo? Věř, že čím dřív začneš, tím víc budeš v klidu.

2. krok: Přihláška a pozvánka

K maturitě je potřeba se přihlásit, a to do konce listopadu prostřednictvím přihlášky, kterou najdeš na webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) nebo zde:

Z Cermatu nám pak přijdou oficiální pozvánky k maturitě a my ti je předáme. Tento okamžik je potvrzením toho, že se můžeš začít připravovat.

3. krok: Stužkovací večírek

No comment. 🙂

4. krok: Uzavření klasifikace

Ještě než to všechno vypukne, uzavřeme ti klasifikaci 4. ročníku. Stane se tak o něco dříve než v předchozích ročnících, a to koncem dubna.

5. krok: Příprava k maturitě

A pak už se do toho můžeš pustit. Začneš tím, že si z níže zveřejněného seznamu vybereš téma své maturitní práce a podle zadání se do ní pustíš.

Pamatuj: Čím dříve si téma zvolíš, tím dříve na všem můžeš začít pracovat a přemýšlet nad návrhy. Pokud si do uvedeného termínu téma nevybereš, rozhodne za tebe los 🦌.

Na návrzích začneš pracovat nejprve doma a můžeš je průběžně konzultovat s učiteli. Vedoucí práce pak jeden z tvých návrhů vybere k dokončení ve škole, kde využiješ jednak školní techniku a jednak cenné rady učitelů.

Prezentaci své práce si pak vyzkoušíš nanečisto. Hotovou práci a dvě kopie vytištěné obhajoby odevzdáš, následně svou práci představíš vedoucímu práce a oponentovi. Vedoucí a oponent ji poté ohodnotí podle platných kritérií hodnocení maturitní práce.

Důležité termíny:

Všechny důležité termíny najdeš v jednom dokumentu, tady:

6. krok: Poslední zvonění

Po školní části maturitní práce následuje ještě krátké opakování témat maturitních předmětů (český jazyk, dějiny výtvarné kultury a technologie oboru). Následně dostaneš vysvědčení, odevzdáš čipovou kartu a tímto posledním zvoněním odstartuje tvůj svatý 😇 týden 🙏.

Důležité termíny:

Všechny důležité termíny najdeš v jednom dokumentu, tady:

  • Vysvědčení: 2. – 6. 5. 2022
  • Svatý týden: 16. – 20. 5. 2022

7. krok: Maturitní zkouška

Jak už víš, maturitní zkouška se na naší střední škole skládá z písemné a ústní části.

Psaná část maturitní zkoušky se pak skládá z písemné (slohové) práce a didaktických testů. Ty píšeš ve třídě společně s ostatními, a to z češtiny a pak buď z angličtiny, nebo z matematiky. Testy posíláme do Cermatu, od kterého nám posléze přijde vyhodnocení.

Jestli tě zajímá, jak takové testy vypadají, podívej se na zadání z předchozích ročníků.:

Ústní část maturitní zkoušky probíhá ve škole a skládá se z ukázky a obhajoby maturitní práce a dále z ústní zkoušky z Češtiny, Angličtiny, Dějin výtvarné kultury a Technologie oboru. V každé zkoušce z těchto předmětů si vylosuješ téma (to je ten seznam v 1. kroku), odebereš se k lavici na přípravu a následně budeš na toto téma hovořit.

Tvůj výstup zhodnotí maturitní komise, kterou tvoří učitelé naší školy a pověření lidé z jiných škol. Řídí se přitom platnými kritérii hodnocení ústní zkoušky, která najdeš níže.

  • Členové maturitní komise, jarní termín 2022 – (doplníme)
  • Kritéria hodnocení ústní zkoušky ČJ a AJ (Cermat) – (doplníme)
  • Kritéria hodnocení ústní zkoušky DVK a TE – (doplníme)
Důležité termíny:

Všechny důležité termíny najdeš v jednom dokumentu, tady:

  • Písemné práce (slohovky): (doplníme)
  • Didaktické testy: (doplníme)
  • Ústní maturitní zkoušky: (doplníme)
  • Zveřejnění výsledků písemné části a didaktických testů: (doplníme)
  • Zveřejnění výsledků ústní části: na konci dne, kdy budeš zkoušku skládat

8. krok: a co dál?

A je to – máš to za sebou! Teď už ti jen předáme maturitní vysvědčení a můžeš do světa.

A co když se to nepovede?

Pokud by se čistě náhodou stalo, že se ti maturitní zkoušku nepodaří složit, máme pro tebe dobrou zprávu: máš totiž možnost využít opravného termínu na podzim. Detaily ti sdělíme, jakmile to bude aktuální.